Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 19k
5. marca 2019
E-001168-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-001168-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Ochrana kvality zdrojov podzemnej vody na Slovensku – toxická skládka odpadov vo Vrakuni
 Písomná odpoveď 

Komisia na zasadnutí výboru PETI 20. 2. 2019 k petícii č.1498/2016 o ochrane kvality zdrojov podzemnej vody vo Vrakuni na Slovensku(1) informovala, že podzemná voda nebola identifikovaná ako ohrozená. Ministerstvo životného prostredia SR píše v zámere sanácie environmentálnej záťaže skládky o nevyhnutnom odstránení intenzívnej kontaminácie podzemnej vody v blízkom okolí, avšak navrhované opatrenia vyzerajú čiastočne a dočasne.

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie na sanáciu bol vybraný formou prieskumu trhu a sanácia bola vybraná bez posúdenia alternatív. Pracovná skupina ministerstva neriešila výber najlepšieho variantu, ale posúdenie vybraného projektu sanácie.

Chemický toxický mrak(2) zasahuje viac ako 5 km do vnútrozemia najvzácnejšej zásobárne pitnej vody v strednej Európe, chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Vo vzorkách podzemných vôd bola zistená prítomnosť 965 látok(3). Ministerstvo chce toxickú vodu prečisťovať mobilnými čistiarňami, no nepredložilo informácie o spôsobe čistenia. Posúdenie vplyvov na životné prostredie pre systémy umelého dopĺňania podzemných vôd nezačalo a neexistuje odhad množstva znečistenej vody určenej na sanáciu. Kontinuálne dočisťovanie podzemných vôd bude potrebné vykonávať desaťročia, čo vyžaduje technickú a finančnú efektivitu sanačných prác.

Považuje Komisia Slovenskom prezentované ciele zámeru a ich realizáciu za dostatočné?

Ako dospela Komisia k záveru, že predmetná podzemná voda v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov nie je ohrozená?

(1)http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/CM/2018/01-22/1132229SK.pdf
(2)http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10070667
(3)vrátane chlórovaných uhľovodíkov, fenolických látok, gumárenských chemikálií založených na báze benzotiazolu a pesticídov

Posledná úprava: 2. apríla 2019Právne oznámenie