Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 19k
7 maart 2019
E-001234-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001234-19
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Tom Vandenkendelaere (PPE)

 Betreft:  Grensoverschrijdend  terugvorderen van onbetaalde facturen
 Schriftelijk antwoord 

Grensoverschrijdende vorderingen blijven moeilijk effectief af te dwingen in een andere lidstaat. De Europese procedure voor geringe vorderingen(1) zou hierop een antwoord moeten bieden. Ondanks de wijzigingen van 2017 blijven er enkele belemmeringen bestaan voor doorsnee burgers. Zo blijft de tenuitvoerlegging van het bekomen vonnis moeilijk en is het de facto vaak nodig om een beroep te doen op een advocaat en/of deurwaarder, wat extra kosten met zich brengt.

1) Is de Commissie op de hoogte van het feit dat niet alle rechtbanken en deurwaarders kennis hebben van deze Europese procedure voor geringe vorderingen?

2) Neemt de Commissie concrete acties om het bewustzijn van deze procedure bij de nationale instanties te versterken?

3) Zijn er bijkomende voorstellen van de Commissie om de tenuitvoerlegging van een bekomen vonnis te bevorderen en zo de kosten laag te houden?

(1)Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen, PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 2 april 2019Juridische mededeling