Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
PDF 27kWORD 21k
20 май 2019 г.
E-001248/2019(ASW)
Отговор, даден от г-жа Вестегер от името на Европейската комисия
Позоваване на въпроса: E-001248/2019

С решение от 17 декември 2018 г. Комисията наложи глоба на „Български енергиен холдинг“, дъщерното му дружество за доставка на газ „Булгаргаз“ и дъщерното му дружество за газова инфраструктура „Булгартрансгаз“ (наричани заедно „групата БЕХ“) за това, че са блокирали достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България, с което са нарушили антитръстовите правила на Европейския съюз.

Като всяко друго физическо или юридическо лице, което е адресат на решение на Комисията в областта на конкуренцията, „БЕХ“ може да поиска съдебен контрол на решението пред Общия съд на основание член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Започването на производство пред Общия съд няма суспензивно действие. Следователно решението на Комисията ще има възпиращ ефект, като задължи „БЕХ“ незабавно да сложи край на нарушението, доколкото групата вече ефективно не е сторила това, и да се въздържа от повтаряне на всякакви действия или поведение, описани в решението.

В съответствие с член 261 от ДФЕС и член 31 от Регламент (ЕО) № 1/2003 при съдебния контрол на решението на Комисията Общият съд разполага с неограничена юрисдикция по отношение на размера на глобата. Общият съд може да извърши оценка на адекватността на размера на наложената глоба и следователно може да отмени, намали или увеличи нейния размер.

Общият съд все още не е публикувал информация, в която се посочва дали жалбата на БЕХ срещу Комисията засяга решението от 17 декември 2018 г. и в която се съдържат мотивите за тази жалба. Следователно на този етап Комисията не може да предостави повече информация.

Последно осъвременяване: 24 май 2019 г.Правна информация