Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 30kWORD 23k
3 Ιουνίου 2019
E-001296/2019(ASW)
Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001296/2019

Η Επιτροπή δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στηρίζει αρκετές δράσεις που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα το ΕΚΤ ενισχύει οικονομικά την πρακτική άσκηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 με περίπου 107 εκατ. ευρώ. Έως τις αρχές του Απριλίου 2019 είχαν δαπανηθεί 35,2 εκατ. ευρώ και από τους 106 303 σπουδαστές, που αποτελούν τη στοχευόμενη ομάδα, είχαν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση 52 174 σε επιχειρήσεις ή στον ιδιωτικό τομέα. Σ' αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενισχύονται οικονομικά από το ΕΚΤ για την πρακτική άσκησή τους. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει να υπάρχει διακοπή αυτής της ενίσχυσης ούτε ότι υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθούν οι φοιτητές για την εργασία τους. Η Επιτροπή παρακολουθεί τα προγράμματα αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων εθνικής πολιτικής ως προς την εκπαίδευση εναπόκειται στο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη χρήση του ΕΚΤ σε συνδυασμό με άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (δημόσιους και ιδιωτικούς) για δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση υψηλού επιπέδου για όλους καθώς και τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Η Επιτροπή έχει τονίσει τη σημασία τέτοιων παρεμβάσεων στο έγγραφο «Έκθεση χώρας — Ελλάδα 2019»(1) στο οποίο παρουσίασε επίσης κάποιες προκαταρκτικές απόψεις για τους τομείς προτεραιότητας για επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή της περιόδου 2021-2027. Ειδικότερα, στο παράρτημα Δ της έκθεσης δίνονται πολλές πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(1)https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-greece_el.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου