Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 24kWORD 19k
8 mei 2019
E-001368/2019(ASW)
Antwoord van de heer Vella namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-001368/2019

Het proces voor de uitwisseling van informatie uit hoofde van artikel 13 van de richtlijn inzake industriële emissies(1) wordt georganiseerd door de Commissie met relevante belanghebbende partijen, en gecoördineerd door het Europees Bureau voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (EIPPCB) van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

De keus welke BBT-referentiedocumenten worden herzien, wordt beïnvloed door de noodzaak een zo groot mogelijk milieuvoordeel te bereiken, rekening houdend met de middelen die voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden beschikbaar zijn. Met het oog daarop wordt het werkprogramma voor de herziening van BBT-referentiedocumenten besproken met het bij artikel 13 van de richtlijn inzake industriële emissies opgerichte forum, en wordt dat forum om advies gevraagd. De meest recente bespreking van het werkprogramma vond plaats tijdens de vergadering van het desbetreffende forum op 27 februari 2019.

Er is nog geen besluit genomen over het bijwerken van het BBT-referentiedocument voor industriële koelsystemen. Het is de bedoeling om tegen eind 2019 een speciale workshop met belanghebbende partijen te organiseren om de prioritering van toekomstige werkzaamheden inzake BBT-referentiedocumenten te bespreken.

(1)Richtlijn 2010/75/EU, PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17.

Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2019Juridische mededeling