Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 41kWORD 18k
18. marca 2019
E-001379-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-001379-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov
 Písomná odpoveď 

V súčasnosti vydáva slovenská Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) k jednej žiadosti výlučne jedno rozhodnutie o vyplatení priamych platieb na všetky diely pôdneho bloku – súvislé plochy obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku, tzv. kultúrne diely. V prípade, že dôjde ku križovaniu nárokov, t. j. pokiaľ dva rôzne subjekty požiadajú o priamu platbu na jeden kultúrny diel, nevydá PPA konečné rozhodnutie a nevyplatí priamu platbu ani jednému žiadateľovi na žiadnu časť plochy uvedenú v žiadosti, a to až do vyriešenia sporu ohľadom daného kultúrneho dielu. Nie je neobvyklé, že križovaním nárokov aj k menším kultúrnym dielom blokuje jeden žiadateľ druhému žiadateľovi vyplácanie celej sumy dotácií. Súdne riešenie sporu v týchto veciach trvá i niekoľko rokov.

Bolo by v súlade s právom Únie, aby sa v takomto prípade vyplatila žiadateľovi samostatne priama platba na tie kultúrne diely, ktoré nie sú predmetom sporu, a platby na kultúrne diely, ktoré sú predmetom sporu, by boli vyplatené oprávnenej strane po jeho ukončení?

Vylučuje právo Únie prax, aby platobná agentúra vydala ohľadne jednej žiadosti viacero rozhodnutí jednému žiadateľovi o priamu platbu, a to podľa jednotlivých pôdnych blokov?

Posledná úprava: 5. apríla 2019Právne oznámenie