Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
PDF 50kWORD 19k
19 март 2019 г.
E-001402-19
Въпрос с искане за писмен отговор E-001402-19
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Biljana Borzan (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Cristian-Silviu Buşoi (PPE) , Momchil Nekov (S&D) , Maria Grapini (S&D)

 Относно:  Липсата на финансиране за проекти на държавите членки от ЕС-13, реализирани в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ и Деветата рамкова програма (РП9)
 Писмен отговор 

Държавите членки от ЕС-13 продължават да имат по-лоши количествени и качествени резултати по рамковите програми на ЕС за научни изследвания, развитие и иновации спрямо държавите членки от ЕС-15.

По програма „Хоризонт 2020“ положението се е подобрило много малко, въпреки специалните мерки, предприети на равнище ЕС и на национално равнище, и въпреки факта, че държавите членки от ЕС-13 провеждат качествени научни изследвания в много области.

Данните за периода 2014 — 2017 г. показват, че държавите членки от ЕС-13 са сред тези, които са внесли най-малко предложения до ЕС за този период, както на глава от населението, така и по брой изследователи.

По-ниските нива на участие и успеваемост се дължат предимно на по-ниските равнища на национални разходи за НИРД, но не може да има съмнение, че различните елементи от структурата на настоящата рамкова програма на ЕС, включително процедурите за оценка, тематичната насоченост, допустимостта на разходите и прекомерните административни ограничения, допринасят за увеличаващите се разлики между държавите от ЕС в областта на науката и технологиите.

1. Наясно ли е Комисията с нарастващия дисбаланс в рамките на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП)?

2. Как ще реши този въпрос при планирането на Деветата рамкова програма (РП9)?

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Последно осъвременяване: 9 април 2019 г.Правна информация