Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 55kWORD 19k
19. března 2019
E-001407-19
Otázka k písemnému zodpovězení E-001407-19
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Dario Tamburrano (EFDD) , Emil Radev (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Tiziana Beghin (EFDD) , Jiří Pospíšil (PPE) , Marco Zullo (EFDD) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Jytte Guteland (S&D) , Petri Sarvamaa (PPE) , Dominique Bilde (ENF) , Fredrick Federley (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Marco Affronte (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Guillaume Balas (S&D)

 Předmět:  Systém označování podle dobrých životních podmínek zvířat u masa a/nebo mléčných výrobků
 Písemná odpověď 

Velká většina spotřebitelů v EU je ochotna platit více za výrobky příznivé pro dobré životní podmínky zvířat(1).

Ačkoli existují některé dobrovolné programy, spotřebitelé v současnosti nemají možnost jasně rozlišovat mezi různými masnými a mléčnými výrobky na trhu podle standardů dobrých životních podmínek zvířat.

Jasnost pro spotřebitele a posílení jejich postavení by nepochybně zajistil vědecky podložený druhově specifický třístupňový program standardizovaný a důsledně uplatňovaný v celé EU, podobný programu, který se již uplatňuje u vajec, a programu prováděnému v Německu u chovu prasat(2), který by vycházel z minimálních právních požadavků.

Tento systém označování by byl spravedlivější také vůči zemědělcům vzhledem k tomu, že by zabránil používání různých a zavádějících označení, která mohou zastírat nebo umožňovat rozdílné, nižší standardy dobrých životních podmínek zvířat.

Mimoto by tento systém vyvolal snahu o dosažení nejlepších postupů a vybízel by zemědělce k tomu, aby zaváděli vyšší standardy dobrých životních podmínek zvířat a mohli poté označit svůj produkt jako špičkový s tím, že by zároveň kompenzovali zvýšené náklady.

1. Hodlá Komise zavést takový systém označování u masa a/nebo mléčných výrobků?

2. Pokud ne, a vzhledem k úspěchu unijního systému označování vajec, z jakého důvodu?

(1)Zvláštní průzkum Eurobarometru č. 442, Postoje Evropanů k otázce dobrých životních podmínek zvířat – shrnutí, březen 2016
(2)Tisková prohlášení: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/036-Tierwohlkennzeichen.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=7b62d74471-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-7b62d74471-189131121; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Kriterien.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Grafiken.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Poslední aktualizace: 28. května 2019Právní upozornění