Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 51kWORD 19k
19. maaliskuuta 2019
E-001407-19
Kirjallisesti vastattava kysymys E-001407-19
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Dario Tamburrano (EFDD) , Emil Radev (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Tiziana Beghin (EFDD) , Jiří Pospíšil (PPE) , Marco Zullo (EFDD) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Jytte Guteland (S&D) , Petri Sarvamaa (PPE) , Dominique Bilde (ENF) , Fredrick Federley (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Marco Affronte (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Guillaume Balas (S&D)

 Aihe:  Eläinten hyvinvointiin perustuvan merkintäjärjestelmän käyttöönotto liha‐ ja maitotuotteille
 Kirjallinen vastaus 

Suurin osa EU:n kuluttajista on valmiita maksamaan enemmän eläinten hyvinvointia edistävistä tuotteista(1).

Vaikka joitakin vapaaehtoisia järjestelmiä on olemassa, tällä hetkellä kuluttajat eivät pysty selkeästi erottamaan markkinoilla olevia erilaisia liha‐ ja maitotuotteita hyvinvointivaatimusten perusteella.

On selvää, että tieteellinen ja lajikohtainen kolmiportainen järjestelmä, joka vastaa kananmunia varten jo käytössä olevaa ja saksalaisiin sikoihin sovellettavaa järjestelmää(2), joka on yhdenmukainen ja standardoitu kaikkialla EU:ssa ja joka perustuu lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin. Se takaisi varmasti selkeyden kuluttajille ja lisäisi heidän vaikutusmahdollisuuksiaan.

Tällainen merkintäjärjestelmä olisi myös viljelijöille oikeudenmukaisempi, koska se estäisi käyttämästä sellaisia erilaisia ja harhaanjohtavia merkintöjä, jotka voivat peittää tai sisältää erillisiä ja matalampia eläinten hyvinvointia koskevia normeja.

Lisäksi tällainen järjestelmä saisi aikaan ”kilpajuoksun huipulle” kannustamalla viljelijöitä ottamaan käyttöön tiukempia eläinten hyvinvointia koskevia normeja, jotta heidän tuotteensa merkitään huipputasolle, ja kompensoimalla samalla lisääntyneitä kustannuksia.

1. Aikooko komissio ottaa käyttöön tällaisen lihan ja/tai maitotuotteiden merkintäjärjestelmän?

2. Jos näin ei ole, mikä siihen on syynä, sillä EU:n munanmerkintäjärjestelmähän on menestys?

(1)Erityiseurobarometri 442, Attitudes of Europeans towards Animal Welfare – Summary, maaliskuu 2016.
(2)Lehdistötiedotteet https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/036-Tierwohlkennzeichen.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=7b62d74471-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-7b62d74471-189131121; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Kriterien.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Grafiken.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus