Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 52kWORD 19k
19. marec 2019
E-001407-19
Vprašanje za pisni odgovor E-001407-19
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Dario Tamburrano (EFDD) , Emil Radev (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Tiziana Beghin (EFDD) , Jiří Pospíšil (PPE) , Marco Zullo (EFDD) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Jytte Guteland (S&D) , Petri Sarvamaa (PPE) , Dominique Bilde (ENF) , Fredrick Federley (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Marco Affronte (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Guillaume Balas (S&D)

 Zadeva:  Vzpostavitev sistema označevanja za mesne in/ali mlečne izdelke na podlagi dobrega počutja živali
 Pisni odgovor 

Velika večina potrošnikov v EU je pripravljena plačati več za živalim prijazne izdelke(1).

Obstajajo sicer nekateri prostovoljni sistemi, vendar potrošniki trenutno ne morejo jasno razlikovati med različnimi mesnimi in mlečnimi izdelki na trgu na podlagi standardov dobrega počutja.

Sistem na treh ravneh, ki bi temeljil na znanstvenih spoznanjih in bi bil prilagojen za posamezno vrsto, zasnovan po zgledu tistega, ki se že uporablja za jajca, podoben sistemu, ki ga Nemčija uvaja za prašiče(2), dosleden in standardiziran po vsej Uniji ter z minimalnimi pravnimi zahtevami, bi nedvomno pomenil gotovost za potrošnike in bi jih opolnomočil.

Ta sistem bi bil pravičnejši tudi za kmete, saj bi preprečil uporabo različnih in zavajajočih oznak, ki omogočajo prikrivanje ali povzročajo ločene in nižje standarde dobrega počutja živali.

Poleg tega bi povzročil konkurenco v zviševanju standardov, saj bi kmete spodbudil k uvedbi višjih standardov dobrega počutja živali, da bi lahko svoje izdelke označili z najboljšo oznako, hkrati pa izravnali povečane stroške.

1. Ali namerava Komisija uvesti tak sistem označevanja za mesne in/ali mlečne izdelke?

2. Če je odgovor nikalen, zakaj tega glede na uspeh sistema EU za označevanje jajc ne namerava?

(1)Posebna raziskava Eurobarometer št. 442 – Odnos Evropejcev do dobrega počutja živali – povzetek, marec 2016.
(2)Sporočila za medije: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/036-Tierwohlkennzeichen.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=7b62d74471-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-7b62d74471-189131121; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Kriterien.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Grafiken.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 9. april 2019Pravno obvestilo