Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 51kWORD 19k
19 mars 2019
E-001407-19
Frågor för skriftligt besvarande E-001407-19
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Dario Tamburrano (EFDD) , Emil Radev (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Tiziana Beghin (EFDD) , Jiří Pospíšil (PPE) , Marco Zullo (EFDD) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Jytte Guteland (S&D) , Petri Sarvamaa (PPE) , Dominique Bilde (ENF) , Fredrick Federley (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Marco Affronte (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Guillaume Balas (S&D)

 Angående:  Införande av ett djurskyddsbaserat märkningssystem för kött‐ och/eller mejeriprodukter
 Skriftligt svar 

De allra flesta EU-konsumenter är villiga att betala mer för produkter som tar hänsyn till djurens välbefinnande(1).

Det finns vissa frivilliga system, men för närvarande kan konsumenterna inte skilja tydligt mellan olika kött‐ och mejeriprodukter på marknaden på grundval av djurskyddsnormer.

Ett vetenskapsbaserat och artspecifikt system i tre nivåer, i stil med det som redan används för ägg och liknande det system som håller på att genomföras i Tyskland för griskött(2), som är enhetligt och standardiserat i hela EU och som utgår från rättsliga minimikrav, skulle skapa klarhet för konsumenterna och ge dem större inflytande.

Ett sådant märkningssystem skulle dessutom vara mer rättvist för jordbrukarna, eftersom det skulle förhindra användning av olika och vilseledande etiketter som kan dölja eller innehålla andra, och lägre, djurskyddsnormer.

Ett sådant system skulle dessutom skapa en effekt av ”kapplöpning mot toppen” genom att uppmuntra jordbrukare att införa högre djurskyddsnormer för att kunna toppnivåmärka sina produkter samtidigt som de ökade kostnaderna kompenseras.

1. Har kommissionen för avsikt att införa ett sådant märkningssystem för kött‐ och/eller mejeriprodukter?

2. Om inte, och med tanke på framgången för EU:s system för märkning av ägg, varför inte?

(1)Särskild Eurobarometer 442 från mars 2016 om européers attityder till djurs välbefinnande.
(2)Pressmeddelanden: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/036-Tierwohlkennzeichen.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=7b62d74471-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-7b62d74471-189131121; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Kriterien.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Grafiken.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande