Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 39kWORD 19k
2. huhtikuuta 2019
E-001604-19
Kirjallisesti vastattava kysymys E-001604-19
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Merja Kyllönen (GUE/NGL)

 Aihe:  Ilman epäpuhtauksien, kosteuden ja homeen vuoksi oireilevien ja sairastuneiden tukeminen EU:ssa

Sisäilman epäpuhtaudet, kosteus ja home voivat johtaa terveysongelmiin ja sairastumiseen, jotka voivat johtaa vakavimmillaan työkyvyttömyyteen.

Suomen ympäristöministeriön arvion mukaan joka päivä 600 000–800 000 henkilöä altistuu veden ja homeen pilaaman ympäristön vaikutuksille. Hengitystiesairauteen huonon sisäilman laadun vuoksi sairastuneiden määrää ei tiedetä, sillä oireiden määrä ja vaihtelu ovat suuria. Todisteita löytyy riittävästi astmaan johtavien ja sitä pahentavien oireiden sekä hengitystieongelmien ja ‐sairauksien ja kosteuden ja homeen pilaaman ympäristön vaikutusten välillä.

Kansainvälisessä ICD-tautiluokituksessa on erilaisia mahdollisuuksia sisäilmasta sairastuneiden tautiluokitukseen. Esimerkiksi Suomessa on tehty oma päätös käyttää koodia R68.81 Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille, joka on oirekoodi eikä oikeuta itsessään työkyvyttömyysetuuksiin, mikä kasvattaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiä. EU-tason tukitoimenpiteille olisi tarvetta oireilevien ja sairastuneiden työ- ja toimintakyvyn palauttamiseksi.

Mitä komissio tekee tai aikoo tehdä, jotta

1. työ-, koulu‐ ja päivähoitoympäristö olisi turvallinen ja terve ja oireilevien ja sairastuneiden työ- ja toimintakyvyn palauttamista ja ylläpitoa tuettaisiin?2. sosiaalisiin ongelmiin, jotka vaikuttavat sekä työ- että toimintakykyyn (oireiden ilmeneminen erilaisissa tilanteissa ja siitä johtuva syrjäytyminen palveluista, päivittäisistä asioinneista, sosiaalisista tilanteista ja suhteista), voitaisiin puuttua tehokkaasti?3. myös oireilevan tai sairastuneen henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä hoitohenkilökunnan koulutukseen kiinnitettäisiin huomiota, jotta potilas kokisi tulevansa asianmukaisesti kuulluksi ja hoitosuhde olisi luottamusta herättävä?

Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus