Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 44kWORD 19k
8. apríla 2019
E-001688-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-001688-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Sloboda poskytovať služby poisťovňami
 Písomná odpoveď 

Podľa čl. 148 ods. 1 písm. a) smernice Solventnosť II(1) oznámia orgány dohľadu domovského členského štátu členskému štátu, v ktorom má poisťovňa zámer vykonávať činnosť, aj osvedčenie o tom, že poisťovňa kryje kapitálovú požiadavku na solventnosť a minimálnu kapitálovú požiadavku. Pokiaľ to neoznámia do stanovenej lehoty, predložia poisťovni dôvody zamietnutia.

Z uvedeného je možné usúdiť, že iné dôvody nezaslania údajov pri zriaďovaní pobočky poisťovne ako pochybnosti o finančnej situácii poisťovne, pokiaľ poisťovňa spĺňa kapitálovú požiadavku na solventnosť a minimálnu kapitálovú požiadavku, sú neprípustné, nakoľko by to nebolo v súlade s myšlienkou voľného pohybu služieb.

Môže orgán dohľadu domovského štátu neoznámiť požadované údaje orgánu dohľadu druhého štátu aj v prípade pochybností o finančnej situácii poisťovne, a to napriek tomu, že poisťovňa spĺňa kapitálovú požiadavku na solventnosť a minimálnu kapitálovú požiadavku, alebo je orgán dohľadu povinný uskutočniť notifikáciu vždy, ak poisťovňa spĺňa uvedené dve podmienky, bez ohľadu na iné okolnosti finančného stavu poisťovne?

Je v súlade s právom Únie český zákon č. 277/2009 Sb. o poisťovníctve, ak v § 22 ods. 4 ako jediný dôvod odmietnutia zaslania údajov uvádza, že poisťovňa nedisponuje kapitálom vo výške potrebnej na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovňou?

(1)Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie