Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 43kWORD 18k
10. apríla 2019
E-001760-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-001760-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Nedostatočne zodpovedaná otázka č. E-000712-19 – Fiktívne nákupy v CPC nariadení
 Písomná odpoveď 

V parlamentnej otázke č. E-000712-19 som sa pýtal na to, či po nadobudnutí nového CPC nariadenia(1) bude národná legislatíva, ktorá na ochranu práv spotrebiteľov neumožňuje vykonať fiktívny nákup CPC autoritou, pokiaľ na jeho vykonanie je potrebné použiť doklad totožnosti alebo platobnú kartu, v súlade s týmto nariadením, resp. s európskou legislatívou.

Komisia v odpovedi zhrnula zmysel fiktívnych nákupov uvedených v CPC nariadení, no neodpovedala na žiadnu z dvoch položených otázok.

V nadväznosti na to opätovne žiadam o jednoznačnejšiu odpoveď na dve konkrétne otázky uvedené v parlamentnej otázke č. E-000712-19.

(1)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Text s významom pre EHP).

Posledná úprava: 6. mája 2019Právne oznámenie