Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 23k
9 juli 2019
E-001769/2019(ASW)
Antwoord van eerste vicevoorzitter Timmermans namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-001769/2019

Het rechtskader voor Europese politieke partijen (Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014(1)), zoals vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, waarborgt een hoge mate van transparantie voor wat donaties betreft. De herkomst van donaties van meer dan 3 000 EUR wordt openbaar gemaakt (voor donaties tussen 1 500 en 3 000 EUR geldt hetzelfde, mits de sponsor daarmee instemt).

De verordening in kwestie verbiedt reeds donaties van natuurlijke of rechtspersonen met een waarde van meer dan 18 000 EUR per donor per jaar. Ze verbiedt eveneens anonieme donaties en bijdragen aan de Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, alsook donaties afkomstig van entiteiten in derde landen.

Sinds de door het geachte Parlementslid genoemde resolutie van het Europees Parlement is aangenomen, heeft de Commissie tijdens de huidige mandaatsperiode reeds tweemaal wetgevingsvoorstellen ingediend tot wijziging van de verordening. Die wijzigingen zijn ook aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Deze wetswijzigingen waren gericht op de versterking van transparantie, verantwoordingsplicht en democratische legitimiteit, alsmede op de handhaving bij de vaststelling van misbruik.

De Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, een onafhankelijk orgaan dat bij dezelfde verordening is opgericht, zorgt voor de handhaving van de daarin vervatte regels.

In de verordening is bepaald dat de Commissie verslag dient uit te brengen over de toepassing ervan en indien nodig passende wijzigingen dient voor te stellen in 2022.

(1)Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

Laatst bijgewerkt op: 11 juli 2019Juridische mededeling