Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 20k
10 april 2019
E-001769-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001769-19
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 Betreft:  Multinationals die Europese politieke partijen sponsoren
 Schriftelijk antwoord 

In de media zijn berichten verschenen over donaties van bedrijven aan Europese politieke partijen.

Meer in het bijzonder laat de financiële boekhouding van de ALDE-partij zien dat de multinational Bayer meerdere geldbedragen aan deze partij heeft overgemaakt. Een van deze donaties van Bayer werd bovendien overgemaakt vlak voor de Bijzondere Commissie pesticiden van het Europees Parlement met haar werkzaamheden begon. Ook andere multinationals zoals Google, Syngenta en Uber hebben financiële donaties aan ALDE overgemaakt. In de media wordt gesuggereerd dat ook andere politieke partijen structureel donaties van multinationals hebben ontvangen.

Veel multinationals hebben grote aantallen lobbyisten in Brussel en Straatsburg in dienst om het Europees beleid in hun voordeel te beïnvloeden.

1. Deelt de Commissie de mening dat financiële giften aan politieke partijen van deze bedrijven de onafhankelijkheid van het EU-besluitvormingsproces in gevaar brengen?

Op 15 juni 2017 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over de financiering van politieke partijen en politieke stichtingen op Europees niveau(1), waarin het de Commissie oproept om alle tekortkomingen grondig te onderzoeken en zo snel mogelijk een herziening voor te stellen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

2. Is de Commissie bereid om de sponsoring door bedrijven van Europese politieke partijen te verbieden door Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen te herzien(2)?

(1)Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0274.
(2)PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 7 mei 2019Juridische mededeling