Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 42kWORD 18k
12. apríla 2019
E-001819-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-001819-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Jana Žitňanská (ECR)

 Vec:  Implementácia smernice o rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom

Počas aprílovej krátkej schôdze Európsky parlament schválil smernicu o rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom, ktorá okrem iného prináša povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby boli dva mesiace rodičovskej dovolenky neprenosné medzi rodičmi. Článok 16 však zároveň hovorí, že smernica nesmie byť považovaná za dôvod na zníženie ochrany pracovníkov, ak má členský štát vo svojom práve zavedené priaznivejšie ustanovenia.

Keďže vyššie uvedené články môžu byť zdrojom interpretačných nejasností, chcela by som Komisii položiť nasledujúcu otázku:

Podľa ustanovení príslušných zákonov Slovenskej republiky je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Znamená implementácia novoprijatej smernice v Slovenskej republike, že rodičom bude musieť byť poskytnutá dodatočná rodičovská dovolenka v dĺžke dvoch mesiacov, ktorá bude neprenosná (čiže rodič bude mať nárok na rodičovskú dovolenku do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, plus dva mesiace)? Alebo bude v takomto prípade Slovensko oprávnené určiť, že neprenosná časť sa bude vzťahovať na súčasne platnú dĺžku rodičovskej dovolenky (čiže dva mesiace budú neprenosné v rámci troch rokov), a tým vlastne zníži ochranu pracovníka o dané dva mesiace, ktoré – ak si ich druhý rodič nevyčerpá – zaniknú?

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie