Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 42kWORD 18k
17 april 2019
E-001940-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001940-19
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

 Betreft:  Streefdoelen voor de periode tot 2020 op het gebied van biodiversiteit

Het hoofdstreefdoel van de EU-biodiversiteitsstrategie is om het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk tegen 2020 een halt toe te roepen en zo veel mogelijk ongedaan te maken. Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft in zijn verslag uit 2015 getiteld „State of nature in the EU” (de stand van de natuur in de EU) geconcludeerd dat de biodiversiteit globaal gezien nog steeds achteruit gaat. Helaas blijkt uit het EEA-Indicatorverslag inzake het milieu uit 2018 dat er evenwel geen aanzienlijke vooruitgang is geboekt om de negatieve trend te keren. Verder heeft de Raad in zijn conclusies van oktober 2018 de Commissie en de lidstaten aangespoord om de komende twee jaar meer maatregelen te nemen en alles in het werk te stellen om de voornaamste aanjagers van biodiversiteitsverlies aan te pakken, en de nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 volledig uit te voeren.

Zal de EU de streefdoelen die zijn vastgesteld in de EU-biodiversiteitsstrategie voor de periode tot 2020 halen? Zo nee, waarom niet?

Zal de Raad in het laatste jaar van de strategie verdere actie ondernemen om deze streefdoelen voor de periode tot 2020 te halen? Zo nee, waarom niet?

Hoe dragen het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de tenuitvoerlegging ervan op nationaal niveau bij aan de volledige verwezenlijking van deze streefdoelen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2019Juridische mededeling