Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 49kWORD 18k
18. dubna 2019
E-002033-19
Otázka k písemnému zodpovězení E-002033-19
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Tibor Szanyi (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Pavel Telička (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Helmut Scholz (GUE/NGL)

 Předmět:  Obnovení poskytování přímé rozpočtové podpory Egyptu
 Písemná odpověď 

V reakci na masakry, kterých se egyptské bezpečnostní složky dopustily v srpnu 2013 u mešity Rábaa al-Adavíja a na náměstí Nahda v Káhiře, pozastavila Rada pro zahraniční věci přímou rozpočtovou podporu EU Egyptu.

Zdá se, že Komise nedávno rozhodla, že část těchto prostředků uvolní.

1. Může Komise potvrdit, že uvolnila tyto nebo jiné, v minulosti zmrazené prostředky přímé rozpočtové podpory pro Egypt? Vypracovala Komise hodnocení dopadu tohoto vyplácení na situaci v oblasti lidských práv v relevantních sektorech egyptské společnosti, a pokud ano, mohla by toto hodnocení připojit k odpovědi na tuto otázku?

2. Proč se Komise rozhodla, že uvolní část přímé rozpočtové podpory ve prospěch Egyptu, vzhledem k probíhajícímu porušování lidských práv, zhoršování situace demokracie a hrubému porušování zásad právního státu v této zemi? Plánuje Komise uvolnit další položky rozpočtové podpory, které jsou v současnosti zmrazeny? Pokud ano, kdy těmto položkám vyprší platnost? Bude je doprovázet hodnocení situace v oblasti lidských práv?

3. Na základě jakých kritérií způsobilosti pozastavily Rada pro zahraniční věci a Komise přímou rozpočtovou podporu pro Egypt? Může Komise tato kritéria přiložit k odpovědi na tuto otázku?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění