Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 50kWORD 18k
18. apríla 2019
E-002033-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-002033-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Tibor Szanyi (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Pavel Telička (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Helmut Scholz (GUE/NGL)

 Vec:  Obnovenie priamej rozpočtovej podpory pre Egypt
 Písomná odpoveď 

Rada pre zahraničné veci pozastavila priamu rozpočtovú podporu EÚ pre Egypt ako reakciu na masakre spáchané egyptskými bezpečnostnými silami na námestiach an-Nahda a Rábi'a v Káhire v auguste 2013.

Zdá sa, že Komisia sa nedávno rozhodla, že časť týchto finančných prostriedkov uvoľní.

1. Môže Komisia potvrdiť, že uvoľnila tieto alebo iné finančné prostriedky z priamej rozpočtovej podpory pre Egypt, ktoré boli pôvodne zmrazené? Vykonala Komisia posúdenie vplyvu na ľudské práva v súvislosti s dôsledkami vyplývajúcimi z vyplatenia prostriedkov v príslušných sektoroch? Ak áno, môže ho priložiť k odpovedi na túto otázku?

2. Prečo sa Komisia rozhodla uvoľniť určité množstvo priamej rozpočtovej podpory pre Egypt, keďže tu aj naďalej dochádza k porušovaniu ľudských práv, odbúravaniu demokracie a očividnému nedodržiavaniu zásad právneho štátu? Plánuje Komisia uvoľniť ďalšie riadky na podporu rozpočtu, ktoré sú v súčasnosti aj naďalej zmrazené? Ak áno, kedy uplynie platnosť týchto riadkov a bude k nim priložené aj posúdenie vplyvu na ľudské práva?

3. Aké kritériá oprávnenosti posudzovala Rada pre zahraničné veci a Komisia, keď bola pozastavená priama rozpočtová podpora pre Egypt? Môže Komisia priložiť tieto kritériá k svojej odpovedi na túto otázku?

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia