Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 56kWORD 19k
18 Απριλίου 2019
E-002071-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002071-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE)

 Θέμα:  Σκάνδαλο ενεργειών κατασκοπείας και δολιοφθοράς κατά πολιτικών αντιπάλων στην Ισπανία
 Γραπτή απάντηση 

Στην Ισπανία έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο με ενδεχόμενη συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, των κυβερνώντων πολιτικών κομμάτων και ορισμένων εκπροσώπων των εθνικών μέσων ενημέρωσης. Τα εν λόγω γεγονότα αποτελούν σοβαρή προσβολή του κράτους δικαίου και της ελεύθερης συμμετοχής στην πολιτική.

Το σκάνδαλο περιλαμβάνει ενέργειες κατασκοπείας και δολιοφθοράς κατά πολιτικών αντιπάλων, οι οποίες εικάζεται ότι οργανώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κατά τη θητεία του πρώην πρωθυπουργού Mariano Rajoy (Λαϊκό Κόμμα) και εκτελέστηκαν από υψηλόβαθμους αστυνομικούς, σε συνεργασία με ορισμένους εκπροσώπους των εθνικών μέσων ενημέρωσης.

Η εκλογή πέντε βουλευτών του κόμματος «Podemos» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν αυξανόμενη υποστήριξη προς το κόμμα στις επόμενες εκλογές, μπορεί να είναι ο λόγος για αυτές τις «βρώμικες πολεμικές επιχειρήσεις».

Η εύρεση ενοχοποιητικών τεκμηρίων για τη δημιουργία εκστρατείας λασπολογίας και η κλοπή του κινητού τηλεφώνου ενός κοινοβουλευτικού βοηθού του Pablo Iglesias μετά την αναχώρησή του τελευταίου από την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα γεγονότα που έγιναν γνωστά ως «βόθρος του ισπανικού κράτους».

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Ισπανία, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει στο πλαίσιο του ρόλου της ως εγγυητή του σεβασμού των αξιών και της νομοθεσίας της ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου