Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 18k
18 april 2019
E-002071-19
Frågor för skriftligt besvarande E-002071-19
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE)

 Angående:  Skandalen med spionage och sabotage mot politiska motståndare i Spanien
 Skriftligt svar 

Det har uppstått en skandal i Spanien där styrande politiska partier och vissa nationella medier kan ha varit direkt eller indirekt inblandade. Uppgifterna är ett allvarligt hot mot rättsstatsprincipen och rätten till fritt politiskt deltagande.

Skandalen omfattar spionage och sabotage mot politiska motståndare som enligt uppgift har organiserats av det spanska inrikesministeriet under ledning av före detta premiärminister Mariano Rajoy (det spanska folkpartiet) och utförts av högt uppsatta polistjänstemän tillsammans med vissa nationella medier.

Denna smutsiga krigsföring kan bero på att fem medlemmar i Podemos kom in i Europaparlamentet 2014 och att stödet för partiet ser ut att öka i de kommande valen enligt opinionsundersökningar.

Påhittade fällande bevis för att skapa en smutskastningskampanj och stölden av en mobiltelefon från en av Pablo Iglesias parlamentsassistenter några dagar efter det att han lämnade sin plats i Europaparlamentet är några av en rad händelser som kommit att kallas den spanska statens kloaker.

Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att garantera att EU:s värden och lagstiftning respekteras, mot bakgrund av dessa uppenbara kränkningar av de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen i Spanien?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy