Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 28kWORD 20k
19. júla 2019
E-002096/2019(ASW)
Odpoveď pána Moscoviciho v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-002096/2019

Dohoda(1) vytvára právny základ na to, aby sa na výrobky s pôvodom v Západnej Sahare vzťahovalo rovnaké sadzobné zaobchádzanie ako na marocké výrobky v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Marokom(2). Obsahuje aj záväzok oboch strán vymieňať si informácie v rámci výboru pre pridruženie aspoň raz za rok. Spôsoby tejto výmeny informácií sa musia stanoviť najneskôr dva mesiace po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Príslušné postupy musia byť ešte schválené.

Okrem toho Maroko oznámilo zavedenie systému, ktorým sa colným orgánom EÚ a členských štátov poskytnú informácie o produktoch pochádzajúcich zo Západnej Sahary vyvážaných do Európskej únie, ktoré podliehajú kontrolám colnými orgánmi Marockého kráľovstva. Očakáva sa, že systém bude k dispozícii v čase nadobudnutia platnosti dohody.

Okrem toho by použitie postupov administratívnej a colnej spolupráce stanovených v dohode o pridružení medzi EÚ a Marokom malo umožniť colným orgánom určiť správny pôvod tovaru zo Západnej Sahary.

Tieto mechanizmy umožnia pravidelné hodnotenie a v prípade potreby zlepšenie vplyvu dohody na miestny rozvoj.

Dohoda nadobudne platnosť, len keď Maroko oznámi EÚ ukončenie svojich vnútorných postupov na prijatie dohody.

(1)Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 34, 6.2.2019, s. 4).
(2)Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part (OJ L 70 of 18.3.2000, p. 2.).

Posledná úprava: 5. augusta 2019Právne oznámenie