Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 29kWORD 20k
2. júla 2019
E-002122/2019(ASW)
Odpoveď pána Stylianidesa v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-002122/2019

Komisia si je plne vedomá výsledkov sčítania západosaharských utečencov žijúcich v Tindúfe z roku 2018, ktoré vykonal Vysoký komisár OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“), ako aj výsledkov dialógu, ktorý nasledoval po ňom. UNHCR v súčasnosti vykonáva posúdenie zraniteľnosti tohto obyvateľstva. Z posúdenia potravinovej bezpečnosti (ďalej len „FSA“)(1), ktoré bolo realizované v rámci Svetového potravinového programu (ďalej len „WFP“) v roku 2018, vyplýva, že 63 % domácností má prijateľnú spotrebu potravín, zatiaľ čo 30 % obyvateľov trpí nedostatkom potravín. Na základe porovnania týchto dvoch súborov údajov (sčítania počtu utečencov UNHCR a FSA v rámci WFP(2)) sa odhaduje, že nedostatkom potravín trpí 52 080 osôb žijúcich v táboroch.

Komisia poskytuje humanitárnu pomoc výlučne na základe potrieb, nie na základe štatútu. Z tohto dôvodu sú jej príjemcami najmä tí západosaharskí obyvatelia žijúci v utečeneckých táboroch, ktorí trpia nedostatkom potravín, nemajú bezpečný prístup k vode alebo liekom na záchranu života, ako aj deti a osoby so zdravotným postihnutím.

Európska únia už používa svoje vonkajšie nástroje na pomoc utečencom žijúcim v Tindúfe. V roku 2018 sa v rámci nástroja na podporu stability a mieru začal financovať doplňujúci program pre západosaharských utečencov, ktorý sa zameriava na otázky živobytia a sebestačnosti. Západosaharská mládež má prostredníctvom iniciatívy tohto programu, ktorý sa pôvodne začal financovaním humanitárnej pomoci v roku 2016, k dispozícii lepšie pracovné vyhliadky a športové aktivity.

Západosaharskí študenti v Alžírsku už v súčasnosti využívajú možnosti programu Erasmus+.

(1)Posúdenie potravinovej bezpečnosti pre západosaharských utečencov, Alžírsko, 2018, https://www1.wfp.org/publications/algeria-food-security-assessment-sahrawi-refugees-august-2018
(2)Tamže.

Posledná úprava: 3. júla 2019Právne oznámenie