Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 25kWORD 19k
2 juli 2019
E-002122/2019(ASW)
Svar från Christos Stylianides på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-002122/2019

Kommissionen är fullt medveten om resultatet av den folkräkning som företogs av Förenta nationernas höge kommissarie för flyktingar (UNHCR) 2018 gällande västsahariska flyktingar som lever i Tindouf, samt om den dialog som följde. UNHCR utför nu en sårbarhetsanalys av befolkningen. Den utvärdering av livsmedelssäkerhet(1) som utfördes av Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 2018 visar att 63 % av hushållen har en godtagbar livsmedelskonsumtion medan 30 % av befolkningen lider av osäker livsmedelsförsörjning. En sammanställning av de två uppsättningarna uppgifter (UNHCR:s folkräkning och WFP:s utvärdering av livsmedelssäkerhet(2)), visar en uppskattning på 52 080 människor i flyktinglägren som lider av osäker livsmedelsförsörjning.

Kommissionen tillhandahåller enbart humanitärt bistånd med utgångspunkt i behov och inte på grund av status. Därför är de huvudsakliga mottagarna inom den västsahariska befolkningen som lever i flyktingläger människor som lider av osäker livsmedelsförsörjning, människor utan säker tillgång till vatten eller livräddande läkemedel, samt barn och personer med funktionsnedsättningar.

EU använder redan sina externa instrument för att hjälpa flyktingar som bor i Tindouf. År 2018 började instrumentet som bidrar till stabilitet och fred att finansiera ett ytterligare program för försörjning och självständighet för de västsahariska flyktingarna. Detta program, som ursprungligen inleddes 2016 med humanitär finansiering, tillhandahåller sysselsättningsmöjligheter och sportaktiviteter för västsahariska ungdomar.

Västsahariska studenterna i Algeriet drar redan nytta av de möjligheter som erbjuds inom ramen för Erasmus+.

(1)Food Security Assessment for Sahrawi Refugees, Algeria, 2018, (ej översatt till svenska) https://www1.wfp.org/publications/algeria-food-security-assessment-sahrawi-refugees-august-2018
(2)Ibid.

Senaste uppdatering: 3 september 2019Rättsligt meddelande