Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 48kWORD 18k
18. apríla 2019
E-002122-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-002122-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Jytte Guteland (S&D) , Josef Weidenholzer (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Ivan Štefanec (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ana Gomes (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Eugen Freund (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE)

 Vec:  Podpora EÚ pre utečencov zo Západnej Sahary
 Písomná odpoveď 

V roku 2018 uverejnil UNHCR správu s názvom Humanitárne potreby západosaharských utečencov v Alžírsku. Okrem toho uverejnil aj ďalšie správy týkajúce sa situácie utečencov v Alžírsku. V týchto správach sa počet obyvateľov utečeneckých táborov v Tindúfe pochádzajúcich zo Západnej Sahary odhaduje na 173 600, z ktorých 90 000 sa považuje za najzraniteľnejších. Údaje týkajúce sa zraniteľnosti zostávajú od roku 2007 rovnaké, a to aj napriek rastu počtu obyvateľov. Podľa UNHCR sa potreba financovania zvýšila zo 66 miliónov USD v roku 2018 na 71 miliónov USD v roku 2019.

Komisia vo svojej odpovedi na parlamentnú otázku E-002896/18 uviedla, že je potrebné posúdiť zraniteľnosť s cieľom aktualizovať finančný plán pre humanitárnu pomoc utečeneckým táborom v Tindúfe.

1. Kedy ECHO plánuje prispôsobiť svoju finančnú pomoc aktualizovaným číslam počtu obyvateľov z roku 2018? Doplní ECHO chýbajúcu finančnú pomoc počas programového obdobia v dôsledku podcenených údajov o počte obyvateľov?

2. Môže EÚ zlepšiť využívanie vonkajších nástrojov vrátane programu Erasmus+ na zlepšenie životných podmienok utečencov v Tindúfe a riešenie nedostatku príležitostí pre mladú západosaharskú generáciu?

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 6. mája 2019Právne oznámenie