Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 46kWORD 18k
18. april 2019
E-002122-19
Vprašanje za pisni odgovor E-002122-19
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Jytte Guteland (S&D) , Josef Weidenholzer (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Ivan Štefanec (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ana Gomes (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Eugen Freund (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE)

 Zadeva:  Podpora EU za zahodnosaharske begunce
 Pisni odgovor 

Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) je leta 2018 objavil poročilo z naslovom Humanitarne potrebe zahodnosaharskih beguncev v Alžiriji. Objavil je tudi druga poročila o položaju beguncev v Alžiriji. V teh poročilih je prebivalstvo v zahodnosaharskih begunskih taboriščih v Tindufu ocenjeno na 173.600 ljudi, od tega se uvršča 90.000 posameznikov med najbolj ranljive. Podatki o ranljivosti so kljub rasti prebivalstva ostali enaki od leta 2007. Po navedbah UNHCR se je potreba po financiranju s 66 milijonov USD v letu 2018 povečala na 71 milijonov USD v letu 2019.

Komisija je v odgovoru na parlamentarno vprašanje E-002896/18 navedla, da oceno ranljivosti potrebuje za posodobitev svojega finančnega načrta za humanitarno pomoč za begunska taborišča v Tindufu.

1. Kdaj bo GD ECHO finančno pomoč prilagodil posodobljenim podatkom o prebivalstvu od leta 2018? Ali bo GD ECHO nadomestil finančno pomoč, ki je bila izgubljena v programskem obdobju zaradi podcenjenih podatkov o prebivalstvu?

2. Ali lahko EU bolje izkoristi svoje zunanje instrumente, vključno s programom Erasmus+, da olajša življenjske pogoje za begunce v Tindufu in obravnava pomanjkanje priložnosti za mlajšo zahodnosaharsko generacijo?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo