Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 49kWORD 19k
12. heinäkuuta 2019
E-002278-19
Kirjallisesti vastattava kysymys E-002278-19
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Aihe:  EU:n velvollisuus suojella Afrikan norsuja

Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen 18. osapuolikonferenssi (COP 18) pidetään elokuun puolivälissä Genevessä.

Norsujen tilanne on erityisen huolestuttava. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana maailman norsukannasta on kaadettu yli neljännes.

Useat valtiot, joiden joukossa on yhdeksän EU:n jäsenvaltioiden tukemaa Afrikan maata, haluaisivat siirtää kaikki Afrikan norsukannat yleissopimuksen lisäykseen I. Tällä hetkellä vain Keski-Afrikan maiden norsukannat on lueteltu lisäyksessä I, ja ne kuuluvat siten täyden suojelun piiriin. Muut norsukannat (eteläisessä Afrikassa) sisältyvät nykyisin lisäyksessä II olevaan luetteloon (mikä tarkoittaa vahvaa suojelua mutta sallii norsunluun kaupan). Tämän kaksitasoisen luokittelun seurauksena norsunluun laiton kauppa on lisääntynyt Keski-Afrikan maissa.

1. Minkä kannan komissio aikoo ottaa konferenssissa?

2. Aikooko komissio vaatia Afrikan norsuille korkeatasoista suojelua tukemalla ehdotusta numero 12, jolla pyritään sisällyttämään kaikki Afrikan norsukannat lisäykseen I kaiken norsunluun kaupan ehkäisemiseksi?

Afrikan norsujen suojeleminen on keskeinen kysymys maapallon biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta, ja EU:n on näytettävä esimerkkiä.

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 5. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus