Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 52kWORD 19k
2019. július 12.
E-002278-19
Írásbeli választ igénylő kérdés E-002278-19
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Tárgy:  Az Európai Uniónak meg kell védenie az afrikai elefántokat
 Írásbeli válasz 

A veszélyeztetett vadon élő állat‐ és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) 18. konferenciájára augusztus közepén, Genfben kerül sor.

Az elefántok helyzete különösen aggasztó. A világ elefántpopulációjának több mint egynegyedét mészárolták le az elmúlt évtizedben!

Az EU tagállamai által támogatott számos állam – köztük kilenc afrikai ország – szeretné felsorolni az összes afrikaielefánt-populációt az egyezmény I. függelékében. Egyelőre kizárólag a közép-afrikai országokban található elefántpopulációk vannak felsorolva az I. függelékben, így biztosítva számukra teljes körű védelmet. A fennmaradó elefántpopulációkat (amelyek Afrika déli részén találhatók) jelenleg a II. függelék sorolja fel (amely erős védelmet nyújt számukra, azonban lehetővé teszi az elefántcsont-kereskedelmet). Ez a kettős besorolás a közép-afrikai országokban történő elefántcsont-kereskedelmet ösztönző hatással bír.

1. Milyen álláspontot kíván képviselni a Bizottság a konferencián?

2. Megóvja-e az afrikai elefántok magas szintű védelmét azáltal, hogy az elefántcsont-kereskedelem megakadályozása érdekében támogatja a 12. javaslatot az I. függelék szerinti összes afrikaielefánt-populáció teljes felsorolása tekintetében?

Az afrikai elefántok védelme kulcsfontosságú a Föld biológiai sokféleségének megőrzésében, és az EU-nak jó példával kell elöl járnia.

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Utolsó frissítés: 2019. július 26.Jogi nyilatkozat