Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 51kWORD 19k
12 juli 2019
E-002278-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002278-19
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Betreft:  De EU moet Afrikaanse olifanten beschermen

De COP 18 van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier‐ en plantensoorten (CITES) zal medio augustus plaatsvinden in Genève.

De situatie van olifanten is bijzonder zorgwekkend. Meer dan een kwart van de olifantenpopulatie in de wereld is in de afgelopen tien jaar gedood!

Verschillende landen, waaronder negen Afrikaanse landen, gesteund door EU-lidstaten, willen alle populaties van de Afrikaanse olifant in bijlage I van de overeenkomst opnemen. Vooralsnog zijn alleen de olifantenpopulaties in de landen van Centraal-Afrika opgenomen in bijlage I, zodat zij volledige bescherming genieten. De overige olifantenpopulaties (in het zuiden van Afrika) zijn momenteel opgenomen in bijlage II (die hun een sterke bescherming biedt, maar de handel in ivoor toestaat). Deze dubbele classificatie heeft tot gevolg dat de illegale handel in ivoor in de Centraal-Afrikaanse landen wordt aangemoedigd.

1. Welk standpunt is de Commissie van plan in te nemen tijdens de conferentie?

2. Zal zij een hoog niveau van bescherming van Afrikaanse olifanten verdedigen door voorstel nummer 12 te steunen en alle Afrikaanse olifantenpopulaties in bijlage I op te nemen om de handel in ivoor te voorkomen?

De bescherming van de Afrikaanse olifant is van cruciaal belang voor de instandhouding van de biodiversiteit op aarde, en de EU moet het goede voorbeeld geven.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 29 augustus 2019Juridische mededeling