Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 52kWORD 19k
12 iulie 2019
E-002278-19
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002278-19
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Subiect:  UE trebuie să protejeze elefanții africani
 Răspuns scris 

COP 18 la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) va avea loc la jumătatea lunii august, la Geneva.

Situația elefanților este deosebit de îngrijorătoare. Peste un sfert din populația de elefanți la nivel mondial a fost sacrificată în ultimul deceniu!

Mai multe state, inclusiv nouă țări africane, sprijinite de state membre ale UE, doresc să includă toate populațiile de elefanți africani în apendicele I la Convenție. Pentru moment, numai populațiile de elefanți din țările din Africa Centrală sunt enumerate în apendicele I, asigurându-le astfel protecția deplină. Restul populațiilor de elefanți (din partea de sud a Africii) figurează în prezent în apendicele II (care le asigură o protecție puternică, dar care permite comerțul cu fildeș). Această dublă clasificare are ca efect încurajarea traficului de fildeș în țările din Africa Centrală.

1. Ce poziție intenționează Comisia să ia în cadrul conferinței?

2. Va susține UE un nivel ridicat de protecție pentru elefanții africani prin sprijinirea propunerii numărul 12 privind includerea tuturor populațiilor de elefanți africani în apendicele I, pentru a preveni comerțul cu fildeș?

Protejarea elefanților africani este un aspect esențial în conservarea biodiversității Pământului, iar UE trebuie să conducă prin puterea exemplului.

Limba originală a întrebării: EN 
Ultima actualizare: 26 iulie 2019Notă juridică