Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 19k
12. julij 2019
E-002278-19
Vprašanje za pisni odgovor E-002278-19
za Komisijo
Člen 138 poslovnika
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Zadeva:  EU mora zaščititi afriške slone
 Pisni odgovor 

Sredi avgusta bo v Ženevi potekala konferenca pogodbenic (COP 18) Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES).

Še posebej skrb vzbujajoče je stanje slonov: v preteklem desetletju je bila pobita več kot ena četrtina njihove svetovne populacije.

Več držav (med njimi devet afriških) želi ob podpori držav članic EU v Dodatek I h Konvenciji uvrstiti vse populacije afriških slonov. Zaenkrat so vanj uvrščene le populacije slonov v srednjeafriških državah, kar jim zagotavlja popolno zaščito. Preostale populacije slonov (v južnoafriških državah) so trenutno uvrščene v Dodatek II (s čimer jim je sicer zagotovljena močna zaščita, trgovina s slonovino pa je vseeno dovoljena). S to dvojno klasifikacijo se v srednjeafriških državah spodbuja trgovina s slonovino.

1. Kakšno stališče namerava Komisija zavzeti na konferenci?

2. Ali bo podprla predlog št. 12, da naj se zaradi preprečevanja trgovine s slonovino vse populacije afriških slonov v celoti uvrstijo v Dodatek I, in se tako zavzela za visoko raven zaščite afriških slonov?

Vprašanje zaščite afriških slonov je ključnega pomena za ohranitev biotske raznovrstnosti Zemlje in EU mora biti v zvezi s tem zgled.

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 5. avgust 2019Pravno obvestilo