Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 42kWORD 19k
4 september 2019
E-002624-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002624-19
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sophia in 't Veld (Renew) , Samira Rafaela (Renew)

 Betreft:  Discriminatie ten gevolge van  terrorismebestrijdingsmaatregelen

Onlangs publiceerde de ngo CAGE een rapport waaruit bleek dat het Verenigd Koninkrijk op zodanig onevenredige wijze uitvoering geeft aan zijn  terrorismebestrijdingsmaatregelen, dat minderheden, en met name moslims, bij de grens worden gediscrimineerd(1). Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft in zijn arrest in de zaak Beghal/Verenigd Koninkrijk(2) vastgesteld dat er sprake was van schending van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De afgelopen tien jaar zijn er, zowel op EU-niveau als op het niveau van de lidstaten, veel veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Deze maatregelen hebben vaak een grote impact op de grondrechten en kunnen discriminerende gevolgen hebben voor etnische en religieuze minderheden.

Is de Commissie het ermee eens dat veiligheidsmaatregelen nooit mogen leiden tot onevenredige en structurele, directe of indirecte discriminatie?

Welke concrete maatregelen neemt de Commissie om (mogelijke) discriminerende gevolgen van alle veiligheidsmaatregelen van de EU, waaronder antiterrorismemaatregelen, voor zowel EU-burgers als niet-EU-burgers te bewaken en tegen te gaan?

Hoe wil de Commissie de discriminerende gevolgen van het EU-veiligheidsbeleid voor de burgers evalueren, gelet op het feit dat er op het gebied van discriminatie te weinig officiële statistieken worden bijgehouden?

(1)https://www.cage.ngo/schedule-7-harassment-at-borders-report
(2)EHRM, arrest Beghal/Verenigd Koninkrijk, 28 februari 2019.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 18 september 2019Juridische mededeling