Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 42kWORD 20k
10 oktober 2019
E-003202-19
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003202-19
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

 Betreft:  Monitoring van de cumulatieve dagelijkse mortaliteit bij vleeskuikens

Een audit(1) over Verordening (EG) nr. 1099/2009(2) heeft in Nederland een tekortkoming aan het licht gebracht met betrekking tot het monitoren van het dierenwelzijn bij vleeskuikens. Richtlijn 2007/43/EG(3) vereist het dagelijkse sterftecijfer te noteren in documenten die vleeskuikens naar het slachthuis vergezellen. In Nederland wordt deze verplichting uitgevoerd via toezending van cijfers van gecumuleerde mortaliteit in de eerste week en gecumuleerde dagelijkse mortaliteit over de gehele mestperiode. Navraag leert dat andere lidstaten het monitoren van dierenwelzijn bij vleeskuikens middels mortaliteitscijfers op vergelijkbare wijze rapporteren als in Nederland gebruikelijk is.

1) Is de Commissie het ermee eens dat het extra aanleveren van dagelijkse mortaliteitscijfers leidt tot een toename in administratieve last voor Nederlandse pluimveehouders en dus niet bijdraagt aan een betere monitoring van dierenwelzijn?

2) Kan de Commissie een overzicht aanleveren van de manier waarop Richtlijn 2007/43/EG in andere lidstaten wordt geïmplementeerd met betrekking tot het noteren van sterftecijfers?

3) Wanneer blijkt dat andere lidstaten dezelfde methodiek als Nederland hanteren, is de Commissie het er dan mee eens dat het gelijke speelveld gehandhaafd moet worden door in elke lidstaat dezelfde documentatieplicht te hanteren?

(1)http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3409
(2)Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden.
(3)Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2019Juridische mededeling