Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 53kWORD 10k
7 listopada 2019
E-003685/2019
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Gwendoline Delbos-Corfield, Karin Karlsbro, Sylwia Spurek, Nathalie Loiseau, Grace O'Sullivan, Nicolae Ştefănuță, Sándor Rónai, Svenja Hahn, Aurore Lalucq, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Barbara Ann Gibson, Milan Brglez, Vera Tax, Birgit Sippel, Irène Tolleret, Terry Reintke, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Brando Benifei, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Miapetra Kumpula-Natri, Rasmus Andresen, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Pina Picierno, Petra De Sutter, Olivier Chastel, Manuel Bompard
 Przedmiot: Coca-Cola ukarana grzywną za kampanię LGBTI na Węgrzech

Na Węgrzech rząd okręgu Pesztu nałożył na Coca-Colę grzywnę za rozpoczęcie w sierpniu 2019 roku kampanii reklamowej zatytułowanej #loveislove. Plakaty kampanii przedstawiały pary zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne, oraz zawierały wyraźne przesłanie, że każdy ma prawo kochać. Urząd uzasadnił swoją decyzję odwołaniem się do części węgierskiej ustawy o reklamie zakazującej reklamy, która „szkodzi rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, emocjonalnemu i moralnemu dzieci i nieletnich”. István Boldog, członek partii Fidesz i węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, wezwał również do publicznego bojkotu Coca-Coli w odpowiedzi na jej kampanię.

 

1. Czy Komisja uważa, że decyzja tego urzędu państwowego zasadniczo narusza podstawową unijną zasadę niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną, ustanowioną w art. 2 TUE, art. 21 Karty praw podstawowych oraz w przepisach dotyczących jednolitego rynku?

2. Czy Komisja zgadza się, że decyzja ta jest jednoznacznym i godnym ubolewania przykładem dyskryminacji społeczności LGBTI? .

3. Jakie działania Komisja zamierza podjąć, aby powstrzymać rząd węgierski przed popełnianiem politycznie umotywowanych, świadomych naruszeń prawa UE w celu szerzenia homofobii i nienawiści wobec mniejszości?

Oryginalny język pytania: SL
Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna