Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 51kWORD 10k
7 noiembrie 2019
E-003685/2019
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Gwendoline Delbos-Corfield, Karin Karlsbro, Sylwia Spurek, Nathalie Loiseau, Grace O'Sullivan, Nicolae Ştefănuță, Sándor Rónai, Svenja Hahn, Aurore Lalucq, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Barbara Ann Gibson, Milan Brglez, Vera Tax, Birgit Sippel, Irène Tolleret, Terry Reintke, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Brando Benifei, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Miapetra Kumpula-Natri, Rasmus Andresen, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Pina Picierno, Petra De Sutter, Olivier Chastel, Manuel Bompard
 Subiect: Cola-Cola amendată din cauza unei campanii LGBTI în Ungaria

În Ungaria, biroul guvernamental al provinciei Pest a impus o amendă societății Coca-Cola pentru că, în august 2019, a lansat o campanie pe panouri publicitare intitulată „# loveislove”. Pe panourile publicitare apăreau cupluri atât heterosexuale, cât și homosexuale, precum și un mesaj clar că toată lumea are dreptul să iubească. Biroul guvernamental și-a justificat decizia făcând referire la o secțiune din legea maghiară privind publicitatea, care interzice publicitatea ce „afectează dezvoltarea fizică, mentală, emoțională și morală a copiilor și a minorilor”. István Boldog, membru al partidului Fidesz și al Adunării Naționale a Ungariei, a solicitat, de asemenea, un boicot public al societății Coca-Cola ca urmare a campaniei acesteia.

 

1. Consideră Comisia că decizia biroului guvernamental încalcă în mod fundamental principiul de bază al UE privind nediscriminarea pe criterii de orientare sexuală, prevăzut la articolul 2 din TUE, la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale și în legislația privind piața unică?

2. Este de acord cu faptul că această decizie este un exemplu clar și deplorabil de discriminare împotriva comunității LGBTI? .

3. Ce măsuri va lua pentru a împiedica guvernul ungar să comită încălcări deliberate și motivate politic ale legislației UE pentru a propaga homofobia și ura împotriva minorităților?

Limba originală a întrebării: SL
Ultima actualizare: 28 noiembrie 2019Notă juridică