Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 38kWORD 15k
4 februari 2020
 E-003873/2019
Antwoord van de heer Sinkevičius
namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-003873/2019

De primaire verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van het EU-recht ligt bij de lidstaten. De Commissie verwacht dan ook dat de lidstaten alle significante belasting op habitats en soorten die onder de natuurrichtlijnen(1) vallen, adequaat aanpakken, onder meer in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de EU in de gevoegde zaken C-293/17 en C-294/17 van 7 november 2018(2).

De drempelwaarden die gebruikt worden in het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof om te bepalen of een passende beoordeling en een vergunning nodig zijn voor een project, zijn op maat gemaakt voor de verontreinigingsniveaus in Nederland. De Commissie kan niet uitsluiten dat de grenswaarden die door andere lidstaten zijn toegepast onverenigbaar zijn met de natuurrichtlijnen. Indien de Commissie vaststelt dat dit het geval is, zal zij passende maatregelen nemen en, waar nodig, inbreukprocedures inleiden. De diensten van de Commissie bespreken deze kwestie al met de autoriteiten van de lidstaten in het kader van de „Natuurdialogen”.

(1)Habitatrichtlijn 92/43/EEG, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7, Vogelrichtlijn 2009/147/EG, PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
(2)PB 2019/ C 16 van 14.1.2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0293&qid=1580314113059&from=EN
Laatst bijgewerkt op: 11 februari 2020Juridische mededeling