Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 38kWORD 9k
3. januar 2020
E-000008/2020
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Nikolaj Villumsen
 Om: Miljøgarantien og indførsel af en ”ja tak”-ordning til reklamer

Den danske regering fremlagde i 2012 et udkast til lovgivning om at indføre en "ja tak"-ordning til reklamer i Danmark, hvori enhver form for trykt uadresseret reklame som udgangspunkt forbydes. Ordningen vil angiveligt medføre store ressourcebesparelser, komme forbrugerne til gode og innovere den nuværende markedsføringsform i dagligvarebranchen.

EU-Kommissionen drøftede dengang udkastet til lovgivningen med Forbrugerrådet, jf. E-005626/2012, og konkluderede, at den nye danske lovgivning var i strid med direktivet om urimelig handelspraksis, da der var tale om totalharmonisering, og at et sådant forbud kun kunne tillades, hvis det lå uden for direktivets anvendelsesområde, dvs. hvis det ikke havde til formål at beskytte forbrugernes økonomiske interesser, men havde et andet formål, som f.eks. miljøbeskyttelse.

Kan Kommissionen i forlængelse heraf vurdere, om Danmark må indføre en ”ja tak”-ordning til reklamer, hvis dette begrundes i miljøhensyn, jf. miljøgarantien i artikel 114? Kan Kommissionen i bekræftende fald redegøre for, hvilke kriterier, der skal opfyldes, for at en sådan lovgivning kan indføres i overensstemmelse med EU-retten.

Seneste opdatering: 15. januar 2020Juridisk meddelelse