2.3.2015
ECON_AD(2015)541604
UDTALELSE
fra Økonomi- og Valutaudvalget
til Retsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse
(COM(2014)0213 - C8-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Ordfører for udtalelse: Olle Ludvigsson

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 604kWORD 695k
Juridisk meddelelse