2.3.2015
ECON_AD(2015)541604
ARVAMUS
Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon
Saaja: õiguskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega
(COM(2014)0213 - C8-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Arvamuse koostaja: Olle Ludvigsson

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 752kWORD 683k
Õigusalane teave