2.3.2015
ECON_AD(2015)541604
LAUSUNTO
talous- ja raha-asioiden valiokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta
(COM(2014)0213 - C8-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Valmistelija: Olle Ludvigsson

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 594kWORD 900k
Oikeudellinen huomautus