2.3.2015
ECON_AD(2015)541604
NUOMONĖ
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Nuomonės referentas: Olle Ludvigsson

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 866kWORD 1083k
Teisinis pranešimas