2.3.2015
ECON_AD(2015)541604
ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken
aan de Commissie juridische zaken
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Rapporteur voor advies: Olle Ludvigsson

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 708kWORD 703k
Juridische mededeling