2.3.2015
ECON_AD(2015)541604
YTTRANDE
från utskottet för ekonomi och valutafrågor
till utskottet för rättsliga frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning
(COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Föredragande av yttrande: Olle Ludvigsson

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 593kWORD 961k
Rättsligt meddelande