5.4.2018
ECON_AD(2018)615441
ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken
aan de Commissie internationale handel
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
(COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
Rapporteur voor advies: Roberts Zīle

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 267kWORD 137k
Juridische mededeling