20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по икономически и парични въпроси
на вниманието на комисията по регионално развитие
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Докладчик по становище (*): Роберто Гуалтиери

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 638kWORD 149k
Правна информация