20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
UDTALELSE
fra Økonomi- og Valutaudvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Ordfører for udtalelse (*): Roberto Gualtieri

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 314kWORD 121k
Juridisk meddelelse