20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Arvamuse koostaja (*): Roberto Gualtieri

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 464kWORD 147k
Õigusalane teave