20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
LAUSUNTOLUONNOS
talous- ja raha-asioiden valiokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Valmistelija (*): Roberto Gualtieri

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 386kWORD 148k
Oikeudellinen huomautus