20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
NUOMONĖ
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Nuomonės referentas (*): Roberto Gualtieri

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 614kWORD 121k
Teisinis pranešimas